La școală...n afara școlii
La școală...n afara școlii

,,LA ŞCOALĂ ... ÎN AFARA ŞCOLII”

Proiect cu finanţare extrabugetară

 

Prof. înv. primar Bogdan Mariana, cls. a III - a B;

Prof. înv. primar Bulie Monica, cls. a IV - a B;

Prof. înv. primar Moţiu Vlad, cls.a IV - a A;

Prof. înv. primar Tudor Florentina, cls. I B;

 

Acest proiect s-a desfăşurat în şcoala noastră în perioada 27 octombrie – 18 noiembrie, când elevi a patru clase primare au participat în excursie de o zi (27 octombrie), având itinerariul Arad - Peştera Urşilor - Grădina Zoologică – Oradea - Arad.

Obiectivele acestei excursii au fost următoarele: formarea şi dezvoltarea unei atitudini de preţuire faţă de frumuseţile patriei; cunoaşterea unor zone ale ţării şi a specificului lor local; recunoaşterea formelor de relief; observarea schimbărilor petrecute în natură în anotimpul toamna; aprecierea trecutului istoric al neamului românesc; aprecierea frumuseţilor naturii.

O învăţare dincolo de discipline poate fi mai profitabilă din perspectiva nevoilor omului contemporan. Domeniul  transdisciplinarităţii este singurul capabil să conducă la înţelegerea şi soluţionarea multiplelor şi complexelor provocări ale lumii prezente.

Curriculumul pentru ciclul primar dă posibilitatea învăţătorilor de a desfăşura activităţi crosscuriculare şi transcurriculare. Învăţarea transcurriculară nu este o cale nouă, cerinţele didactice sunt legate de o reactualizare a noţiunilor specifice mai multor discipline, în forme noi şi interesante, oferind o viziune de ansamblu asupra fenomenului vizat. Se presupune o selectare şi adaptare specială a situaţiei didactice, în funcţie de corelaţiile existente între diferite materii şcolare.

O activitate didactică bazată pe cross- şi transcurricularitate este excursia. Acest fel de activitate le oferă elevilor şi posibilitatea de a fi liberi spaţial sau temporal. Munca în echipă antrenează toţi elevii: pe cei curajoşi, stăpâni pe cunoştinţele şi deprinderile lor, dar şi pe cei timizi, nesiguri, stimulându-le interesul şi ajutându-i să depăşească anumite bariere emoţionale existente între ei şi restul clasei. Conţinutul didactic al excursiilor este mult mai flexibil şi mai variat decât al lecţiilor din clasă, elevii participând cu multă bucurie şi optimism la aceste acţiuni, lărgindu-şi în acest fel orizontul de cunoştinţe, prin contactul direct cu realitatea.

Motivaţi fiind de toate aceste aspecte, noi, învăţătorii de la Şcoala Gimnazială „Aurel Vlaicu” Arad, am organizat în luna octombrie a acestui an o excursie, care a dat elevilor posibilitatea de a utiliza informaţiile dobândite în cadrul mai multor discipline: geografie, ştiinţe, istorie, limba română (CLR), matematică (MEM), educaţie plastică (AVAP), educaţie muzicală (MM), educaţie tehnologică (AVAP), educaţie moral-civică (DP), dar şi de a achiziţiona noi informaţii, în cadrul acţiunilor întreprinse.

Munca în echipă dovedeşte că fiecare membru al grupului este important, îi face pe elevi să se apropie şi să colaboreze, contribuind la sudarea colectivului de elevi şi la stabilirea unor sentimente pozitive între ei: respect, ajutor, altruism, satisfacţie.

Pentru elevii din clasa I B această excursie a fost o adevărată încântare şi reuşită, fiind la prima ieşire de acest fel. Pe parcursul zilei au fost foarte cuminţi şi nerăbdători să vadă cât mai multe obiective interesante. Alături de copii au fost şi părinţi din clasă, iar unii dintre ei au promis că vor veni şi cu altă ocazie. În drumul nostru am urmărit frumuseţile toamnei, culorile minunate ale acesteia, urmând să o pictăm la orele de la clasă. Pentru ca să petrecem în mod plăcut timpul împreună, copiii au interpretat cântece despre toamnă şi animale. La Grădina Zoologică au exersat recunoaşterea literelor de tipar, învăţate în pregătitorare, citind numele animalelor de pe tăbliţe. S-au făcut poze şi s-au cumpărat amintiri. La întoarcere au povestit părinţilor despre tot ce au văzut în excursie.

 

 

 Peşterea Urşilor, cls. I B

 

 Grădina Zoologică – Oradea, cls. I B

 

 

 

Elevii clasei a III-a B au fost foarte încântaţi de frumuseţea Peşterii Urşilor, a doua zi fiecare a încercat să redea prin desene ceea ce l-a impresionat mai mult din peşteră. Lucrările realizate au fost deosebite, iar pentru fiecare desen au inventat şi câte o poveste. La Grădina Zoologică, animalele i-au fascinat, deoarece unele specii le-au văzut doar în poze. La şcoală, fiecare copil a descris animalul preferat şi apoi l-a desenat. Câteva din expresiile lor atunci când au văzut animalele: ,,Nu pot să cred cât e de frumos!”, ,,Nu am văzut aşa ceva!”, ,,Fără cuvinte!” Sperăm să repetăm această excursie!

 

Peştera Urşilor- Clasa a III-a B

Pentru elevii clasei a IV-a B a fost momentul ideal să îmbine noțiunile teoretice dobândite la orele de curs cu cele practice. Au realizat astfel că orizontul și linia orizontului nu este doar ceea ce se vede pe fereastra clasei sau a camerei. Linia se îndepartează pe masură ce te apropii de ea, iar orizontul își schimbă înfățișarea apărând alte forme. Urcați fiind pe un platou înalt la intrarea Peșterii Urșilor orizontul s-a lărgit, iar pe cer a apărut o linie subțire și vie, lungă și frântă din când în când. Părea un fulger orizontal, calm și liniștit care brăzda bolta dintr-o zare în alta. Linia s-a dovedit a fi un hotar. Era chiar hotarul dintre cer și pământ. În acest spațiu toamna și-a oferit cu generozitate imensa paletă de culori din care am absorbit și noi cu ochii minții și a sufletului picături de lumină și culoare. Și toate acestea le-am văzut și le-am simțit și le-am trăit.

Frumusețile din țara noastră i-a uimit şi pe elevii clasei a IV-a A. Stalacmitele și stalactitele au fost un subiect grozav de discuție în timpul vizitei la Peștera Urșilor. Stăteau și se gândeau referitor la timpul cât durează până se unesc cele două și căutau prin peșteră bucăți care în curând vor deveni coloane. Își spuneau că atunci când vor fi și ei la rândul lor tătici sau bunici, își vor aduce copiii sau nepoții, să le arate coloane formate pe atunci.

Grădina Zoologică a avut un mare succes deoarece au reușit să vadă animale cum numai la TV poți vedea, iar pentru un moment au reușit să-și ia privirea și gândul de la tehnologia de zi cu zi.

 - Peștera Urșilor clasa a IV-a A

 - Grădina Zoologică Oradea clasa a IV-a A

 

Cu drag,

,,Noi 4’’, cadrele didactice organizatoare