Erasmus+
Erasmus+

Parteneriat strategic- Erasmus plus la Şcoala Gimnazială Aurel Vlaicu

 

La Şcoala Gimnazială Aurel Vlaicu continuă proiectul Erasmus plus, KA2, proiect de parteneriat strategic pentru susţinerea schimbului de bune practici în domeniul şcolar intitulat “ Letיs get together and play Physics”, finanţat de Uniunea Europeană.

Proiectul are durata doi ani din 1 septembrie 2016  până în 31 august 2018 şi este un parteneriat între şase ţări: Romania, Ungaria –ţara coordonatoare, Italia, Turcia, Polonia şi Slovacia.Derularea proiectului îi va ajuta pe elevi să înţeleagă mai bine fizica, chimia, să îşi îmbunătăţeasca deprinderile IT, să îşi perfecţioneze cunoştintele de limba engleză. Pentru profesorii de ştiinţe proiectul este un schimb de bune practici în predarea ştiinţelor şi implementarea unor metode noi atractive de predare.

In perioada 16 octombrie – 21 octombrie 2017 elevii şi profesorii şcolilor partenere  Şcolii Gimnaziale Aurel Vlaicu au participat în Arad la mobilitatea din proiect “ Festival of Science”( Festivalul Ştiinţei).

Agenda de lucru a fost foarte variată şi a cuprins : ateliere de lucru unde s-au realizat experimente de fizică, prezentări de centre de cercetare în fizică din cele şase ţări, pregătirea şi desfăşurarea Festivalului Ştiinţei ediţia a XI-a, vizite tematice la Universitatea de Vest Timişoara, Experimentariu TM, Universitatea Oradea.

Invăţând împreună  a fost o experienţă interesantă pentru elevii şolii noastre care au avut  de învăţat din activităţile desfăşurate, au interacţionat cu elevii din ţările partenere, au legat prietenii.Urmează mobilitatea în Italia.