Simpozion
Simpozion

I N V I T A Ț I E

 

 

         Școala Gimnazială „Aurel Vlaicu” Arad, în colaborare cu Inspectoratul Școlar Județean Arad, Casa Corpului Didactic „Alexandru Gavra” Arad, Centrul Județean de Resurse și de Asistență Socială Arad și Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă Arad vă invită să participați la Simpozionul internațional „Unitate în diversitate”, ediția a V-a, care va avea loc la sediul școlii: str. Fulgerului nr. 2 - 4, Arad, România, în data de 8 iunie 2018, ora 13.

 

    Simpozionul va cuprinde două secțiuni:

  1. Activitățile extracurriculare – programe de educație alternativă

(secțiune cu participare indirectă, dedicată cadrelor didactice))

  1. Activitățile extracurriculare – un miracol al copilăriei

                                        (secțiune cu participare directă, dedicată elevilor)

 

     Fișa de înscriere și lucrarea vor fi trimise la adresa de e-mail: impreunaindiversitate1@gmail.com, până la data de 30 mai 2018.

 

 

 

Cu stimă,

Director,

prof. Flavia Frățilă

 

REGULAMENT DE PARTICIPARE

 

Perioada de înscriere:  15 mai 2018 – 30 mai 2018.

Participanții vor trimite formularul de înscriere completat, lucrarea și/ sau materialul foto/ video la adresa de e-mail: impreunaindiversitate1@gmail.com

 

Redactarea lucrărilor - Activitățile extracurriculare – programe de educație alternativă

(secțiune cu participare indirectă, dedicată cadrelor didactice)

-  lucrările pentru simpozion vor fi redactate într-un document Word 97-2003, A4, orientat ”Portrait”, font Times New Roman, 12, la 1,5 rânduri, text aliniere stânga-dreapta, marginile să fie: 2,5 cm stânga, 2 cm dreapta, 2 cm sus, 2 cm jos;

-  titlul va fi scris cu majuscule (font Times New Roman, 14, bold), centrat;

-  la două rânduri de titlu se vor scrie autorul, profesia şi instituția (font Times New Roman, 12, aliniere dreapta);

-  lucrarea va fi precedată de un rezumat  în limba engleză (maxim 2 paragrafe);

-  lucrarea va avea maxim 6 pagini, iar dacă este cazul încă maxim 2 pagini anexe (fotografii, grafice, tabele etc., care să fie clare și să aibă dimensiunile 100 x 80 mm, centrat);

-  lucrarea va conține bibliografie, care se menționează la finalul lucrării în ordine alfabetică: autor, numele lucrării, editura, localitatea, anul; sursele preluate de pe internet trebuie să se regăsească în finalul listei bibliografice;

-  o lucrare poate avea 1-3 autori;

-  responsabilitatea privind originalitatea lucrărilor aparţine exclusiv autorilor acestora;

-  se vor acorda diplome de participare tuturor autorilor de lucrări;

-  nu se percepe taxă de participare;

-  lucrările vor fi trimise la adresa: impreunaindiversitate1@gmail.com până la data de 30 mai 2018. Acestea vor fi publicate într-un volum în format electronic cu ISBN.

 

Realizarea prezentărilor - Activitățile extracurriculare – un miracol al copilăriei

(secțiune cu participare directă, dedicată elevilor)

-  prezentările vor fi realizate în format ppt/ pps (maxim 25 diapozitive);

-  materialele/ clipurile video vor avea o durată de maxim 10 minute;

-  o prezentare poate avea 1-3 autori;

-  organizatorul asigură traducerea prezentării în limba română din limbile: engleză, franceză, germană și maghiară;

-  se vor acorda diplome de participare tuturor realizatorilor de materiale foto/ video;

-  nu se percepe taxă de participare.

 

Contact: impreunaindiversitate1@gmail.com

Pentru informații suplimentare vă rugăm să ne contactați la numărul de telefon al Școlii Gimnaziale „Aurel Vlaicu” Arad: (+4)0357 442060 sau pe e-mail utilizând adresa: scoalaaurelvlaicu@yahoo.com