„Zâmbetul, bucuria ... îmi colorează copilăria”
„Zâmbetul, bucuria ... îmi colorează copilăria”

         Activitatea „Zâmbetul, bucuria ... îmi colorează copilăria” s-a desfășurat în data de 1 iunie 2021 la Școala Gimnazială „Aurel Vlaicu” și a prevăzut cultivarea sensibilității artistice a copiilor și a empatiei manifestate unii față de alții, dar și prezentarea unor exemple de bune practici folositoare cadrelor didactice.

     Prin acest proiect, s-a urmărit stimularea spiritului critic în analizarea și interpretarea lucrărilor, s-a cultivat sensibilitatea artistică și imaginația creatoare a micilor artiști.

         Acest proiect s-a concretizat printr-un ghid pentru dezvoltare personală, conținând exemple de bune practici în peste 400 de pagini.

 

GHID PENTRU DEZVOLARE PERSONALĂ Exemple de bune practici