Rata de vaccinare
Rata de vaccinare

Procentul personalului didactic, personalului didactic auxiliar și personalului nedidactic vaccinat din unitatea noastră de învățământ este de 58%.
Total personal 115, din care 67 vaccinați.