Despre profesorii scolii Aurel Vlaicu

Despre profesorii noștri

 

      Ce înseamnă un ”profesor bun”? Cred că un bun profesor trebuie să obțină un dozaj armonios între următoarele calități: dragoste autentică pentru materia pe care o predă, simpatie pentru elevii săi (implicând o constantă bunătate a inimii), rigoare bine temperată. Ce alte abilități și cunoștințe (în afara materiei predate) sunt necesare? Orizontul de cunoștințe al unui bun profesor trebuie să depășească hotarele specialității sale. Cu alte cuvinte, e esențială cultura lui generală. Esențiale sunt și abilități de tipul: limbaj limpede și atrăgător, simț al umorului, autoritate personală, dublată însă de cordialitate. Trebuie să fie comunicativ, bine dispus, capabil să găsească proporția justă între sobrietate și camaraderie. 
      Cadrele didactice din școala noastră sunt bine pregătite și dedicate procesului educațional.